pierwiastek niezbędny

pierwiastek niezbędny – u roślin pierwiastek che­miczny niezbędny do zrealizowania pełnego cyklu życiowgo (wzrostu rośliny od na­siona do wyprodukowania kolejnego pokolenia w for­mie nasion).