pierwotnojamowce

pierwotnojamowcezwierzęta pierwouste z pierwotną jamą ciała wypełnioną parenchymą (płazińce) albo płynem (nicienie).

Uwaga: należy pamiętać, że pierwotna jama ciała dorosłych osobników jest pozostałością blastocelu i nie ma własnej ściany (wysłania nabłonkowego).

Synonim bezjamowce wynika z tego, że nie mają wtórnej (właściwej) jamy ciała.

Por. blastocel