pierwotny akceptor elektronów

pierwotny akceptor elektronów – wyspecjalizowana cząsteczka w błonie tylakoidów chloroplastów lub w błonie niektórych prokariontów. Jest akceptorem elektronów wybitych z cząsteczek chlorofilu współtworzących kompleks centrum reakcji.

Kurs: Metabolizm (7.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (7.4.) (4-letnie liceum)