pierwotny transkrypt

pierwotny transkrypt – pre-mRNA, czyli mRNA powstający u eukariontów bezpośrednio w trakcie transkrypcji genu kodującego białko. Pierwotny transkrypt ulega obróbce potranskrypcyjnej.

Por. też transkrypcja.

Kurs: Genetyka (5.3.)