pierwouste

pierwouste – zwierzęta charaktery­zujące się typem rozwoju zarodkowego, w którym otwór gę­bowy powstaje z pragęby (blastoporu). Ponadto często bruzdkowanie jest spiralne, a jama ciała formuje się poprzez rozsuwanie się pierwotnie litej masy komórek mezodermalnych.

Do pierwoustych należą dwubocznie symetryczne zwierzęta bezkręgowe: płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi i mięczaki.

por. też wtórouste

łac. Protostomia