Pikaia

Pikaia – żyjący w kambrze (około 505 milionów lat temu ) prymitywny strunowiec morski.

Długość bocznie spłaszczonego ciała wynosiła 4-6 cm. Głowa stanowiła około 1,5% długości ciała, w jej okolicach znajdowały się twory podobne do macek. W znalezionych szczątkach nie zachowały się organy wewnętrzne. Otwór gębowy mieścił się pod głową, tuż za nim była przestrzeń gardła, widoczna na skamielinach w postaci wgłębienia.

Kurs: Strunowce (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (1.2.) (4-letnie liceum)

łac. † Pikaia gracilens