pila

pila –  rodzaj długiej fimbrii – specyficzny, pusty w środku “włosek” komórkowy. Podczas koniugacji łączy komórki o odmiennym typie płciowym (koniugacyjnym). Przez puste wnętrze pili materiał genetyczny (np. w postaci plazmidu) przechodzi z komórki dawcy do komórki biorcy.

Krótko: u bakterii rodzaj fimbrii, która podczas koniugacji łączy komórkę dawcy z komórką biorcy.

Kurs: Prokarionty (2.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.4.) (4-letnie liceum)