pinocytoza

– typ endocytozy, w której komórki pobierają płyn pozakomórkowy i rozpuszczone w nim substancje do małych pęcherzyków, które oddzielają się od błony komórkowej.

Pinocytoza jest sposobem odżywiania się protistów zwierzęcych (np. ameb), gąbek oraz niektórych komórek zwierząt tkankowych.

Kurs: Cytologia (4.6.)