pirymidyna

pirymidyna – jeden z dwóch rodzajów zasad azotowych występujących w nukleotydach. Charakteryzuje się występowaniem pojedynczego sześcioczłonowego pierścienia. Pirymidynami są cytozyna (C), tymina (T) i uracyl (U).