plastydy

plastydy – grupa blisko spokrewnionych organelli, do której należą proplastydychloroplastychromoplasty i leukoplasty (w tym amyloplasty). Występują w komórkach organizmów eukariotycznych przeprowadzających fotosyntezę: roślin oraz protistów roślinopodobnych. Dzielą się niezależnie od podziałów komórkowych, mogą też przekształcać się jedne w drugie. Są organellami półautonomicznymi (mają własny DNA i rybosomy). Plastydy roślin powstały w procesie endosymbiozy pierwotnej. 

Uwaga! Plastydy protistów roślinopodobnych powstały w wyniku endosymbioz wtórnych. Dlatego mają większą liczbę błon.

Kurs: Cytologia (7.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (7.) (4-letnie liceum)