płaszcz

płaszcz – jedna z trzech głównych części ciała mię­czaków. Jest fałdem ściany ciała, który okrywa worek trze­wiowy i wytwarza muszlę (jeśli jest ona obecna). 

Por. także noga, worek trzewiowy

Kurs: Bezkręgowce (16.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (16.2.) (4-letnie liceum)