plazmid F

plazmid F – plazmid zawierający czynnik F tj. czynnik płciowy. Występuje u bakterii nadając ich komórkom cechę osobnika męskiego, przekazującego materiał genetyczny komórce biorcy (żeńskiej) w czasie koniugacji.

Czynnik F nazwano dodatkowym chromosomem płciowym determinującym płeć u bakterii. Jest kolistą cząsteczką DNA zwaną episomem, ale może występować także jako element zintegrowany z chromosomem bakteryjnym. Obeność czynnika F powoduje, że bakteria zachowuje się jak osobnik męski przekazując w czasie koniugacji swój materiał genetyczny komórce biorcy (żeńskiej). U E. coli czynnik F jest zbudowany z ok. 94 000 par zasad i stanowi ok. 2,5% materiału genetycznego bakterii.

Uwaga: w szkole średniej pojęcie to nie jest omawiane. Dla olimpijczyków.