plazmid Ti

plazmid Ti – plazmid bakterii Agrobacterium tumefaciens indukującej guzy korzeni u zaatakowanych roślin. Po wniknięciu do komórek rośliny inte­gruje fragment DNA (T-DNA) z chromo­somem gospodarza. Plazmid Ti jest często używany jako wektor w inżynierii gene­tycznej roślin.