plazmidy

« Powrót do Słownika

– małe koliste cząsteczki dwuniciowego DNA, która zawierają dodatkowe geny niezależnie od tych zlokalizowanych w chromosomie bakteryjnym. W jednej komórce zwykle jest więcej plazmidów. Plazmidy odkryto również u niektórych eukariontów takich, jak np. drożdże.

Uwaga: plazmidy replikują się niezależnie od genoforu i mogą być przenoszone z jednej komórki do innej!

por. plazmid F

Kurs: Prokarionty (1.3. oraz 2.4.)

« Powrót do Słownika