plazmodesma

– połączenie międzykomórkowe występujące w komórkach roślinnych. Ma postać pasemka cytozolu z kanalikiem siateczki śródplazmatycznej, przenikającego przez delikatny por (kanał) w ścianie komórkowej. Każda plazmodesma jest otoczona błoną, która stanowi przedłużenie błony komórkowej. Plazmodesmy łączą ze sobą protoplasty sąsiednich komórek. Dzięki nim komórki w łatwy sposób mogą wymieniać pomiędzy sobą różne substancje.

Dla zainteresowanych: średnica porów wynosi zazwyczaj 20-40 nm, rzadko do 80 nm. Kanaliki tworzone są przez zmodyfikowane fragmenty gładkiej siateczki śródplazmatycznej zwane desmotubulami. 

Krótko: plazmodesmy to cienkie pasemka cytoplazmy przechodzące przez otwory w ścianie komórkowej, zapewniające połączenie protoplastu sąsiadujących komórek rośliny. Plazmodesmy zapewniają ciągłość protoplastu w obrębie rośliny (por. więc także – symplast).

Kurs: Histologia (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (1.2.) (4-letnie liceum)