płazy

płazy (Amphibia) – grupa (klad) bezowodniowych, zmiennocieplnych czworonogów, w skład której wchodzą m.in. salamandry, żaby i płazy beznogie.