plemnia

plemnia – jednokomórkowe lub wielokomórkowe gametangium męskie, w którym powstają plemniki. Występuje w wielu grupach roślin (zielenice, mszaki, paprotniki) oraz u grzybów i wielu protistów.