płodozmian

płodozmian – w rolnictwie praktyka uprawy roślin niebobowatych w jednym roku, a bobowatych w roku następnym w celu zwiększenia zawar­tości azotu w glebie.