płyny ustrojowe

płyny ustrojowe – wodne roztwory substancji elektrolitowych i nieelektrolitowych tworzące układy koloidalne. Występują w komórkach i przestrzeniach pozakomórkowych zwierząt oraz człowieka.

Płynami ustrojowymi są:

  • hemolimfa (u bezkręgowców),
  • krew (u kręgowców),
  • limfa (u kręgowców),
  • płyn międzykomórkowy (np. płyn tkankowy czy płyn mózgowo-rdzeniowy).

Płyny ustrojowe pełnią różne funkcje, w tym homeostatyczne.