płytka sitowa

płytka sitowa – końcowa, perforowana ściana członu rurki sitowej, która ułatwia przepływ soku floemowego w łyku okrytozalążkowych.

Kurs: Histologia (3L)

Kurs: Tkanki (4L)