PM10

PM10 (PM10) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym. Średnica cząstek mniejsza niż 10 μm. Frakcja o średnicy cząstek od 2,5 do 10 μm określana jest jako „pył gruby” (ang. coarse dust particles). Tworzą ją przede wszystkim cząstki mineralne unoszone przez ruch samochodowy i wzbijane na budowach. Ze względu na relatywnie duże rozmiary cząstek pył gruby dociera w układzie oddechowym nie głębiej niż do oskrzeli. Stanowi jednak zagrożenie dla zdrowia.

Por. także PM2,5

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)