PM2,5

PM2,5 (PM2,5) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym. Średnica cząstek mniejsza niż 2,5 μm, stąd frakcja określana jest jako „pył drobny” (ang. fine particles). Tworzą go przede wszystkim cząstki sadzy oraz inne produkty powstałe w procesach spalania. PM2,5 stanowi poważne zagrożenie zdrowotne, ponieważ ze względu na niewielkie rozmiary cząstek może przenikać aż do pęcherzyków płucnych, a nawet do krwiobiegu.

Latem stanowi ok. 60% całego PM10, zimą nawet powyżej 75%. W Polsce jest ogromnym problemem.

Por. także PM10

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)