podział komórki

podział komórki – proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w wyniku którego powstają komórki potomne (najczęściej dwie).

U jednokomórkowców jest jednocześnie rodzajem rozmnażania się bezpłcio­wego. U prokariontów podział komórki jest bezpośredni (nie jest to mitoza!), natomiast u jednokomórkowych eukariontów rozmnaża­jących się tym sposobem mitozą jest częścią tego procesu.