podział zasobów

podział zasobów – dzielenie zasobów środowiska. Koegzystenzja gatunków w biocenozie oparta na zróżnicowaniu nisz jednym lub więcej czynnikiem.