podział

podział –  (potrójne znaczenie):

  1. proces cytokinezy w komórkach eukariotycznych.
  2. sekwencja szybkich podziałów komórko­wych bez wyraźnie zaznaczonego wzrostu podczas wczesnego rozwoju zarodkowego, która przekształca zygotę w kulę komórek (bruzdkowanie).
  3. sposób rozmnażania się bezpłciowego, w którym następuje rozdzielenie organizmu na dwa lub więcej osobników o podobnej wielkości.