pojemność polowa gleby

pojemność polowa glebyzawartość wody pozostającej w glebie po przesączeniu się wody grawitacyjnej. Wartość podaje się w g wody na 100 cm3 gleby. Największą pojemność polową mają gleby próchnicze i czarnoziemy, mniejszą gliny, a najmniejszą piaski.