pojemność siedliska

pojemność siedliska – maksymalna wielkość po­pulacji, która może być utrzymana przez do­stępne zasoby. Oznaczona symbolem K.