pojemność życiowa płuc

pojemność życiowa płuc – objętość powietrza, którą ssaki mogą wymienić (pobrać lub oddać) z każdym maksymalnym wdechem i wydechem. Inaczej – różnica objętości płuc podczas maksymalnego wdechu i maksymalnego wydechu.