połączenie szczelinowe

połączenie szczelinowe (komunikujące) – typ połączenia międzykomórkowego u zwierząt, który pozwala na przepływ substancji między komórkami