połączenie zamykające

połączenie zamykającetyp połączenia między ­komórkami w tkankach zwierzęcych. Połączenia zamykające zapobiegają wydostawaniu się płynu tkankowego przez warstwę komórek (“uszczelniają” nabłonki).

Por. też desmosom, połączenie komunikacyjne

Kurs: Histologia (3L)(1.3.)

Kurs: Tkanki (4L)(1.3.)