połączenie zamykające

« Powrót do Słownika

połączenie zamykającetyp połączenia między­komórkowego w komórkach zwierzęcych, który zapobiega wydostawaniu się płynów pozakomórkowych przez warstwę komórek

« Powrót do Słownika