polichlorowane bifenyle

polichlorowane bifenyle (PCB) – ogólna nazwa organicznych związków chemicznych, pochodnych bifenylu, w którym część atomów wodoru zastąpiono atomami chloru. Stosowane są głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny dielektryczne w transformatorach i materiały izolacyjne w kondensatorach dużej mocy. Są także składnikami niektórych farb drukarskich i preparatów owadobójczych.

Ulegają bioakumulacji, a po spożyciu wykazują silne działanie rakotwórcze. W Polsce ich stosowanie zostało zabronione (od 2010 r.).

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.4.)