polimer

polimer – długa cząsteczka składająca się z wielu podobnych lub identycznych połączonych ze sobą monomerów. Przykłady: wszystkie kwasy nukleinowe, polipeptydy i białka oraz polisacharydy.