polimeraza DNA

polimeraza DNA – enzym katalizujący syntezę DNA w czasie replikacji lub naprawy DNA. Typowa polimeraza DNA wydłuża nowy łańcuch DNA (na przykład w widełkach replikacyjnych) poprzez dodawanie nukleotydów do końca 3′ istniejącego łańcucha. Istnieje wiele różnych polimeraz DNA, nie tylko zależne od DNA, ale także polimerazy DNA zależne od RNA.

Kurs: Genetyka (3.4.)