polimorfizm długości fragmentów restrykcyj­nych

polimorfizm długości fragmentów restrykcyj­nych (RFLP)– polimorfizm pojedynczych nu­kleotydów (SNP), który występuje w miejscu restrykcyjnym określonego enzymu, co powo­duje, że miejsce to przestaje być rozpozna­wane przez ten enzym, w wyniku czego zmie­nia się długość fragmentów restrykcyjnych powstających w wyniku trawienia tym enzy­mem. Polimorfizm ten może występować w DNA kodującym lub niekodującym./ potrzebna edycja!!/