polinukleotyd

polinukleotyd – łańcuchowy polimer składający się z wielu nukleotydowych monomerów połączonych w łańcuch wiązaniami fosfodiestrowymi. Polinukleotydami są zarówno cząsteczki DNA, jak i RNA.