polip

polip – forma morfologiczna (życiowa) parzydełkowców. Pierwotnie osiadła i zasadniczo rozmnażająca się bezpłciowo. Powstaje z planuli lub w wyniku pączkowania z polipa macierzystego.

(gr. polýpous  – wielonogi)

Por. także meduza.

Kurs: Bezkręgowce (3.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (3.3.) (4-letnie liceum)