polipeptyd

polipeptyd − liniowy, nierozgałęziony polimer utworzony z wielu (zasadniczo powyżej 10) aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. W organizmach żywych łańcuch peptydowy powstaje w procesie translacji.

Uwaga: granica pomiędzy polipeptydem i białkiem jest dość umowna. Proponujemy stosowanie kryterium funkcjonalności. Polipeptydem jest wówczas dowolny dłuższy łańcuch aminokwasowy, który staje się funkcjonalnym białkiem po uzyskaniu odpowiedniej struktury przestrzennej (III-rzędowej lub IV-rzędowej).

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.3.) (4-letnie liceum)