poliploid

poliploid – organizm o genomie zmienionym przez aberrację chromosomową liczbową, który w komórkach ma więcej niż dwa kompletne zestawy chromosomów (3n – triploid, 4n – tetraploid, 5n – pentaploid, 6n – heksaploid itd).

Ważne: liczba cząsteczek DNA w jądrze komórkowym jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym garniturze chromosomów typowym dla danego osobnika lub gatunku.

Krótko o poliploidalności: nieprawidłowa liczba zestawów chromosomów homologicznych.

Kurs: Genetyka (13.6.)