poliploidalność

poliploidalność – posiadanie przez dany organizm więcej niż dwóch kompletnych zestawów chromosomów. Organizmy takie nazywa się poliploidalnymi lub poliploidami, np. jeśli mają potrójny zestaw chromosomów są triploidami (3n), poczwórny tetraploidami (4n) itd. Zwiększenie liczby kompletów chromosomów następuje podczas tworzenia gamet, gdy po podziale chromosomów nie następuje podział komórki.

por. też poliploidyzacja

Więcej dowiesz się w kursie: Genetyka (13.6.)