polirybosom

polirybosomgrupa rybosomów związanych z jedną cząsteczką mRNA i prowadzących jej odczyt (translację). Polisomy występują w postaci wolnej w cytoplazmie, bądź są przyczepione do błon siateczki śródplazmatycznej szorstkiej.

Dla zainteresowanych: polisom tworzy od kilku do 30 rybosomów (zwykle jest ich kilka-kilkanaście).