Polska czerwona księga zwierząt

Polska czerwona księga zwierząt – rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej księgi gatunków zagrożonych IUCN. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

Dla Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (dawniej Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN), przy współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami z całej Polski.

Wyróżniono:

Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce,

Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce (link bezpośredni)

Uwaga: ze względu na kłopoty z wersjami elektronicznymi podajemy także link ogólny do Wikipedii.

Por. także Czerwona księga gatunków zagrożonych (IUCN) oraz Czerwona lista roślin i grzybów Polski (link do Wikipedii)