pompa protonowa

pompa protonowa – białko integralne biorące udział w transporcie aktywnym w błonach komórkowych. Rodzaj pompy jonowej, która wykorzystuje ATP do transportu jonów wodorowych (H+) wbrew gradientowi stężeń, np. u roślin na zewnątrz komórki generując potencjał błonowy, u zwierząt do wnętrza lizosomów obniżając pH.