populacja

populacja – występująca w określonej lokalizacji grupa osobników tego samego gatunku, które mogą się swobodnie krzyżować, produkując płodne potomstwo.