por jądrowy

por jądrowy – mały otwór w otoczce jądrowej, w którym znajduje się białkowy kompleks porowy. Pory jądrowe służą do selektywnego transportu makrocząsteczek z albo do jądra komórkowego (z – mRNA i podjednostki rybosomów, do – białka). Liczba porów jądrowych zależna głównie od rodzaju komórki i poziomu jej aktywności metabolicznej (zwykle jest ich kilka tysięcy, np. w hepatocytach).

Pory jądrowe mają średnicę 120-150 nm, zatem można je obserwować tylko przy użyciu EM. 

Kurs: Cytologia (5.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.3.) (4-letnie liceum)