poród

poród – u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy akt kończący ciążę. Polega na wydaleniu płodu i łożyska z macicy. U człowieka poród normalny (tj. w ciąży donoszonej) ma miejsce po 37 tygodniach ciąży.