porosty

porosty (Lichenes) – tradycyjna nazwa autotroficznych organizmów dwuskładnikowych: grzybów (komponent heterotroficzny) tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z jednokomórkowymi zielenicami albo z cyjanobakteriami (komponenty autotroficzne – fotobionty). Porosty mają minimalne wymagania życiowe. Pod względem morfologicznym wyróżnia się plechy skorupiaste, listkowate i krzaczkowate. Opisano ok. 17 tys. gatunków.

Uwaga: nie jest to już jednostka systematyczna, a jedynie ogólne określenie grzybów mikoryzowych.

Por. także skala porostowa

Kurs: Grzyby (3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (3.) (4-letnie liceum)