postulaty Evansa

postulaty Evansa – cechy każdego patogenu, które są przyczyną określonej choroby

Między cechami patogenu a chorobą istnieje związek przyczynowy jeśli:

  • chorują częściej organizmy narażone na określony czynnik, niż nienarażone,
  • choroba pojawia się po narażeniu, a rozkład okresu inkubacji ma kształt dzwonu,
  • odpowiedź ze strony organizmu następuje po narażeniu,
  • odpowiedź – jeśli występowała wcześniej, po ponownej ekspozycji na czynnik chorobotwórczy wzrasta,
  • wyeliminowanie lub zmniejszenie nasilenia występowania i działania czynnika powoduje spadek zachorowalności,
  • wszystkie związki elementów łańcucha epidemiologicznego mają potwierdzenie biologiczne i epidemiologiczne.

Uwaga: postulaty Evansa (przedstawiliśmy tyko wybrane) są rozszerzeniem postulatów Kocha. Te ostatnie warto przejrzeć, ale ogólnie są to zagadnienia tylko dla osób zainteresowanych lub olimpijczyków.