postulaty Kocha

postulaty Kocha – te cechy odnoszące się do danego mikroorganizmu, które wskazują, że wywołuje on określoną chorobę. Zaproponowane przez Roberta Kocha w 1892 roku.

Treść postulatów:

  1. Drobnoustrój musi być obecny u wszystkich osób mających daną chorobę i powinien mieć związek ze zmianami chorobowymi.
  2. Drobnoustrój musi być wyizolowany w czystej kulturze od osoby chorej.
  3. Drobnoustrój od chorej osoby, po wprowadzeniu do innych ludzi, musi wywołać tę samą chorobę.
  4. Drobnoustrój należy ponownie wyosobnić w czystej kulturze od eksperymentalnie zakażonego człowieka lub zwierzęcia w celu spełnienia trzeciego postulatu.

Uwaga: postulaty Kocha rozszerzono na wszystkie patogeny i choroby (nie tylko człowieka!) – por. postulaty Evansa. Naszym zdaniem są to zagadnienia tylko dla osób zainteresowanych lub olimpijczyków.