potencjał błonowy

potencjał błonowy – różnica ładunków elektrycz­nych (potencjałów elektrycznych) w poprzek błony komórkowej, spowodowana nierównomiernym rozmiesz­czeniem jonów po obu stronach błony. Poten­cjał błonowy wpływa na aktywność komórek pobudliwych oraz przemieszczanie w poprzek błony wszystkich substancji obdarzonych ła­dunkiem.

Krótko: różnica potencjałów elektrycznych (napięcie elektryczne) między wnętrzem i zewnętrzem przestrzeni oddzielonej błoną białkowo-lipidową.