potencjał ciśnienia hydrostatycznego

potencjał ciśnienia hydrostatycznego – składnik potencjału wody, jest ciśnieniem fi­zycznym wywieranym na roztwór i może mieć wartość dodatnią, zerową lub ujemną.